Scroll to top
sk

Inžiniering

Spoločnosť FABEL, s.r.o. má oprávnenie na vykonávanie inžinierskej činnosti v stavebníctve a s tým súvisiaceho technického poradenstva. Touto činnosťou chceme osloviť všetkých budúcich staviteľov a investorov, ktorí uvažujú o výstavbe rodinných domov, bytových domov, občianskej vybavenosti, atď. Naša ponuka dáva možnosti lepšieho využitia času a efektívnejšieho zhodnotenia vašich investícií. Realizácia výstavby  stavieb nemôže byť začatá bez vydaného právoplatného stavebného povolenia. Zabezpečenie všetkých podkladov k stavebnému konaniu zaberie dosť veľa času a vyžaduje v mnohých prípadoch i odborný prístup.

Čo všetko sme schopní zabezpečiť

  • výber vhodného typu rodinného domu k pozemku
  • situáciu osadenia stavby na pozemku
  • projektové dokumentácie prípojok inžinierskych sietí
  • vyjadrenia správcov inžinierskych sietí
  • sprostredkovanie stavebného dozoru
  • zastupovanie v územnom a stavebnom konaní
  • vybavenie územného a stavebného rozhodnutia
  • vybavenie kolaudačného rozhodnutia

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.